Rapporter och presentationer globala arbetskraftskostnader

Facken inom industrins kansli bedriver löpande omvärldsbevakning inom området internationella löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin. Data hämtas från institutioner såsom Eurostat, OECD och amerikanska The Conference Board och analyseras i rapporterna I takt med Europa och Globala Arbetskraftskostnader.