Parterna inom industrin är överens om att verka för att industrins konkurrenskraft förstärks och att det skapas goda villkor för företagens anställda. Får att nå det syftet bedriver industrins parter ett omfattande arbete som syftar till industriell utveckling. Här finner du rapporter som tagits fram inom ramen detta partsgemensamma arbete.

Rapporter och presentationer industriell utveckling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *