På uppdrag av parterna tar Industrins Ekonomiska Råd (IER) fram rapporter i olika sakfrågor. Det sker exempelvis regelbundet inför en kommande avtalsrörelse men även i andra ekonomiska frågor. Industrins ekonomiska råd svarar självständigt för innehållet i dessa rapporter.

Rapporter och presentationer från IER