2,8 procent i löneökning

Löner

Facken inom industrin kräver 2,8 procent i löneökning i den kommande avtalsrörelsen. Det är ett krav som är anpassat till de ekonomiska förutsättningarna. Det är en nivå som inte äventyrar konkurrenskraften och som är väl förenlig med Riksbankens inflationsmål.

Om löneavtalen innehåller regler om en minsta/lägsta löneökning ska den uppgå till 450 kronor per månad. I de fall avtalen innehåller bestämmelser om lägstalöner/minimilöner ska dessa höjas i syfte att säkerställa värdet av lägsta löner/minimilöner i relation till utgående lön. Fasta ersättningar ska höjas med minst 2,8 procent.

Arbetstidsförkortning- deltidspension/flexpension

En ytterligare avsättning ska göras till de system för deltidspension/flexpension som parterna träffade överenskommelse om i senaste avtalsrörelsen.

Jämställdhet

Parterna ska träffa överenskommelse om att införa en modell för systematiskt jämställdhetsarbete. Avsikten är att införa ett arbetssätt som innebär ett kontinuerligt partsgemensamt arbete och som tar sikte på alla de situationer där ojämställdhet på grund av kön föreligger.

Arbetsmiljö

Parterna inom industrin ska träffa överenskommelse om att inleda ett permanent partsgemensamt arbete i arbetsmiljöfrågor inklusive frågor kring rehabilitering, företagshälsovård och säkerhet. Särskilt fokus ges  på implementeringen av arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt en förbättrad rehabiliteringsprocess.

Avtalsperiod

Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal.

 

Länkar

Pressmeddelande

Avtalspolitisk plattform

Ekonomiska Bedömningar

Ekonomiska Bedömningar PPT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *