Allt fler ljusglimtar i ekonomin

Sedan Facken inom industrins rapport i början av november har tecknen på en vändning i konjunkturen blivit allt fler. Riskerna för en sämre utveckling har minskat och samtidigt har chanserna för en bättre utveckling ökat. Det skriver Facken inom industrins ekonomer i en ny rapport om det ekonomiska läget inför de fortsatta avtalsförhandlingarna
2012 försvagades tillväxten i världsekonomin men botten i den globala nedgången har av allt att döma nu passerats. Nya indikatorer visar på ljusglimtar och en förbättrad framtidstro hos företag och hushåll. En fortsatt expansiv penningpolitik ger stöd till den globala återhämtningen. Under 2014 fortsätter återhämtningen av världsekonomin med Kina och USA som viktigaste draglok. Även för Sveriges del tyder mycket på att botten i lågkonjunkturen nu är nådd och att tillväxten stegvis kommer att förstärkas.

Huvudscenariot är att den ekonomiska återhämtningen sker steg för steg och att den svenska tillväxttakten hamnar mellan 2,5 – 3,0 procent under 2014. Samtidigt har chanserna för en mer positiv och snabbare återhämtning ökat. Många hushåll och företag har idag ett högt sparande. Det utgör en potential som kan leda till ökad konsumtion och ökade investeringar den dag förväntningarna om en mer positiv utveckling infinner sig.

 

Ladda hem Rapporten Ekonomiska Bedömningar – en uppdatering av rapporten från november 2012

 

Ladda hem PowerPoint Ekonomiska Bedömningar – en uppdatering av rapporten från november 2012

 

Ladda hem pressmeddelandet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *