Arbetskraftskostnaden i Tyskland ökar med 3,2 procent

Tabellen nedan visar genomsnittet för de tre första kvartalen 2013. Sifforna motsvarar förändringen från samma period föregående år.

Siffrorna för Tyskland stämmer väl överens med de avtal som träffades under 2013.

I Sverige är ökningen av arbetskraftskostnaden förhållandevis låg, på 1,2 procent och ökningen av lönekostnaden ligger på 1,8 procent. I jämförelse med de andra europeiska länderna hamnar Sverige i den undre halvan gällande både arbetskraftskostnads- och löneökningar.
Ökning av arbetskraftskostnad och lön inom tillverkningsindustrin, snitt kvartal 1-kvartal 3 2013, motsvarar förändringen från samma period föregående år.

Arbetskraftskostnad Lön
Nederländerna 4,1 3,1
Norge 4,0 4,0
Tyskland 3,2 3,2
Österrike 3,0 2,7
Belgien 1,9 2,2
Italien 1,8 1,5
Danmark 1,8 1,8
Spanien 1,5 1,4
Storbritannien 1,3 1,0
Sverige 1,2 1,8
Frankrike 0,8 2,5
Finland 0,3 2,2
Portugal -1,3 -1,7
Irland -1,7 0,3

Källa: Eurostat LCI 18 december 2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *