Löneökningstakt augusti 2,0

Löneutvecklingen för arbetare inom industrin var 2,0 procent mätt både exklusive och inklusive övertidsersättning. För tjänstemän inom industrin var löneutvecklingen 2,1 procent mätt exkl. rörliga tillägg och 2,0 procent mätt inklusive rörliga tillägg.

Diagrammet nedan visar löneutveckling, mätt i tolvmånaderstakt, inom gruv- och tillverkningsindustrin. Sammanvägningen av uppgifterna för arbetare respektive tjänstemän har skett med uppgifter från Medlingsinstitutet.

För att få tillgång till aktuell information om utvecklingen för industrin och dess anställda klicka här.

Diagram 1 Aktuellt om industrin 30 okt 2014
Källa: SCB

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *