Bästa möjliga – om lönebildning och samhällsekonomi

Vi har ett omfattande avtalspolitiskt samarbete och vi har, tillsammans med industrins arbetsgivare, påtagit oss uppgiften att ”sätta märket” för kostnadsutvecklingen på svensk arbetsmarknad. Mot denna bakgrund behöver förbunden också en gemensam uppfattning om hur stora löneökningarna bör vara. Syftet med denna skrift är att svara upp mot detta behov.

Fokus för denna skrift är att beskriva samspelet mellan lönebildningen och den samhällsekonomiska utvecklingen. För att lönebildningen ska få ett för oss löntagare gynnsamt utfall krävs att vi beaktar de samhällsekonomiska förutsättningar som föreligger. Skriften Bästa möjliga går igenom de förutsättningar som bör beaktas och hur de bör beaktas. Redovisningen hålls på en principiell nivå. Den exakta siffersättningen av lönekraven inför en avtalsrörelse bör sedan göras utifrån de aktuella ekonomiska förhållandena, prognoserna för den kommande avtalsperioden och eventuella kostnader för andra avtalskrav.

 

Bästa möjliga_2015

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *