DEBATT: VI HÅLLER INTE MED FACKEN I 6F

Lars Calmfors har alltid varit kritisk till Industriavtalet. Innehållet i kritiken har skiftat liksom förslagen till förändringar. Ibland har han faktiskt erkänt att han hade fel tidigare och att Industriavtalet bidragit till en bättre lönebildning. Men trots detta verkar han aldrig tro på att Industriavtalet kan vara bra i framtiden.

När Industriavtalet var nytt var Lars Calmfors kritisk. Han föreslog i stället att ungdomar, långtidsarbetslösa och företag i kris skulle undantas från kollektivavtal. A-kassan och anställningstrygghet skulle försämras.

Vår bestämda uppfattning är att Industriavtalet var en viktig orsak till att den samhällsekonomiska utvecklingen blev positiv. Ökad sysselsättning i kombination med god reallöneutveckling är ett tydligt resultat.

Läs hela artikeln på Dagens Industri: Vi håller inte med facken i 6F