DEBATTARTIKEL PÅ DN DEBATT – LÖNEKRAVEN FÅR INTE DRIVA UPP INFLATIONEN YTTERLIGARE

De senaste åren har varit speciella och förutsättningarna inför den kommande avtalsperioden är exceptionella. Vi har en komplex situation med hög inflation och den ekonomiska utvecklingen präglas av stor osäkerhet. När vi tecknar nya avtal behöver vi bedöma vad som ger bäst utveckling och trygghet för våra medlemmar under kommande avtalsperiod och för löneutvecklingen över tid. 

Läs hela debattartikeln här