DISKRIMINERING OCH LIKABEHANDLING EN HANDLEDNING

Den här partsgemensamma handledningen, framtagen av industrins parter, har till syfte att utgöra ett hjälpmedel för såväl företag som lokala fackliga företrädare när det gäller att hantera frågor som har samband med diskrimineringslagen.

Läs hela handledningen: Diskriminering och likabehandling en handledning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *