FACKEN INOM INDUSTRIN AVVISAR ARBETSGIVARBUD

Facken inom industrin avvisar det bud som industrins arbetsgivare överlämnade fredagen den 7 februari.
 
Löneökningar på 1,4 procent är på tok för lågt. Vi vidhåller vårt krav på 3 procents löneökning och hänvisar till de motiv som vi framfört tidigare.
 
Industrins konkurrenskraft har tydligt stärkts under senare år och svensk industri upprätthåller en god utveckling jämfört med omvärlden. De flesta stora industriföretagen rapporterar god lönsamhet och höjer utdelning till aktieägarna.
 
I övrigt vidhåller arbetsgivarna i sitt bud sina förslag på försämringar av allmänna villkor. Egentligen innehåller deras bud inget nytt utöver att de satt en siffra på löneökningen.
 
När det gäller avtalsperiodens längd utgår Facken inom industrin i sina krav från ett ettårsavtal. Vi är alltid öppna för att diskutera ett längre avtal, det är innehållet som avgör.

För mer information:
Jesper Pettersson, pressansvarig IF Metall
0720-58 37 30