FACKEN INOM INDUSTRIN HAR SVARAT PÅ SKISSEN FRÅN OPO – RÄTT INNEHÅLL AVGÖR

Alldeles nyss överlämnade Facken inom industrin sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på måndagen. Facken inom industrin är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att innehållet är det rätta. 

Läs hela pressmeddelandet här