FACKEN INOM INDUSTRIN SÄGER INTE UPP TREDJE AVTALSÅRET

Alla fem fackförbund i Facken inom industrin har under september 2018 beslutat om att inte säga upp det tredje året i det avtal som förbunden tecknade med arbetsgivarparter inom industrin i mars 2017.

Rapporten ”Ekonomiska bedömningar – inför optionsbeslutet” utgör ett underlag som beskriver de ekonomiska förutsättningarna som legat till grund för förbundens ställningstagande. Fokus ligger därför på utvecklingen de senaste åren och prognoser för den resterande delen av den tid som de treåriga avtal som träffades i mars 2017 gäller.

Läs hela rapporten
2018-09-28 Ekonomiska bedömningar, inför optionsbeslutet september 2018

Pressmeddelande
2018-09-28 Facken inom industrin säger inte upp tredje avtalsåret