FACKEN INOM INDUSTRINS FÖRSLAG TILL AVTALSPLATTFORM 2020

Idag den 4 november 2019 presenterade Facken inom industrin sitt förslag till gemensam avtalsplattform inför avtalsförhandlingarna 2020. Facken inom industrins gemensamma krav är löneökningar på 3,0 procent, fortsatta avsättningar till delpension och flexpension samt åtgärder för att stärka arbetsmiljön och jämställdheten. 

Förslaget till avtalsplattformen i sin helhet kan du läsa här

Pressmeddelande med avtalskraven kan du läsa här