Fackliga strategier för en trygg rörlighet på arbetsmarknaden

Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om omfattningen och utvecklingen av olika former för anlitande av arbetskraft och användandet av olika arbetstidsformer, att analysera drivkrafterna bakom förändringar och att utveckla ett gemensamt fackligt förhållningssätt till dessa företeelser.

Projektet har pågått mellan september 2013 och mars 2015 och har genomförts i tre steg med deltagare från samtliga fackförbund som ingår i samarbetet Facken inom industrin (FI). Under det första steget skedde faktainsamling. I steg två analyserades drivkrafter bakom den utveckling som har varit och de krav på förändringar som arbetsgivare har. I steg tre formulerades förslag till gemensamma förhållningssätt.

 

Strategier för en trygg rörlighet på arbetsmarknaden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *