Förbättrad lönsamhet 2014

 

Tillverkningsindustrin 2012 2013 2014
Avkastning på eget kapital 6,4 % 7,7 % 8,8 %
Rörelsemarginal 4,9 % 4,4 % 5,5 %
Nettomarginal 7,5 % 10,0% 11,0%

Källa: SCBs företagens ekonomi och egna bearbetningar

Förädlingsvärdet per anställd (FV/anställd) ökade med 7,4 procent från 2012 till 2014, samtidigt som företagens lönekostnad per anställd ökade med 4,4 procent. Nästan hela ökningen skedde mellan 2013 och 2014. FV/anställd uppgick 2014 till 913 048 kronor och lönekostnaden per anställd var 424 492 kronor. Vinstandel år 2014 var 19,9 procent, vilket är nästan identiskt med genomsnittet för hela perioden 2000-2014 (19,8 procent).

Utvecklingen för den svenska gruvindustrin var sämre. Avkastningen på eget kapital sjönk från 20,8 procent 2012 till 3,8 procent 2014.

Gruvindustrin 2012 2013 2014
Avkastning på eget kapital 20,8 % 10,0 % 3,8 %
Rörelsemarginal 31,2 % 18,2 % 3,8 %
Nettomarginal 38,4 % 20,1 % 7,9 %

Källa: SCBs företagens ekonomi och egna bearbetningar

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *