FÖRBUNDEN I FACKEN INOM INDUSTRIN HAR IDAG ÖVERLÄMNAT GEMENSAMMA OCH FÖRBUNDSSPECIFIKA AVTALSKRAV TILL SINA RESPEKTIVE MOTPARTER

De gemensamma avtalskraven är desamma som presenterades den 4 november. Facken inom industrin kräver löneökningar på 3,0 procent med individgaranti på minst 530 kronor per månad samt fortsatta avsättningar till systemet för deltidspension/flexpension. Ytterligare avtalskrav är att introduktion till arbetsmiljörisker, säkerhetsrutiner och arbetsmiljöpolicys ges vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning eller efter en tids frånvaro. Facken inom industrin kräver också att arbetsgivarna ska upprätta en handlingsplan för att förhindra att anställda som varit föräldralediga missgynnas i sin yrkes-, lön- och karriärutveckling.

Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal. Efter helgerna inleds avtalsförhandlingarna och målet är att träffa avtal senast 31 mars 2020.

Hela avtalsplattformen finns att läsa här.