Förhållandevis god real avkastning

En jämförelse med avkastningen på riskfria placeringar, exempelvis statsobligationer, som ju ligger på en mycket låg nivå, visar också att avkastningen innehåller en betydande riskpremie. Årets resultat 2013 för samtliga företag inom gruv- och tillverkningsindustrin steg med 12,3 procent till 156 miljarder kronor. Ökningen beror helt på att resultat från de finansiella investeringarna ökad jämfört med 2012. Däremot minskade rörelseresultatet. De framgår också av att förädlingsvärdet per anställd minskade med 1 procent samtidigt som personalkostnaderna per anställd ökade med 2,8 procent. Statistiken visar också företagen inom gruv- och tillverkningsindustrin fortsätter att förbättra sin soliditet. År 2013 uppgick soliditeten (justerat eget kapital i relation till balansomslutningen) till 49 procent. Det är den högsta nivån under de senaste 15 åren. Dessa uppgifter framgår av SCBs preliminära uppgifter om ”Företagens ekonomi 2013”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *