Riksbanken försvårar lönebildningen

Av rapporten framgår också att arbetskraftskostnaderna inom svensk industri är höga i en internationell jämförelse. Rådet menar att det vill till en snabbare produktivitetsutveckling än i konkurrentländerna för att konkurrenskraften ska bevaras.

Industrins ekonomiska råd har gjort en genomgång av kronkursens utveckling som visar att kronkursens fluktuationer har ökat under de senaste åren. Den nominellt sätt starka kronan pressar svensk industri. Fundamenta talar för en starkare krona på sikt, men forskningen visar att växelkursrörelserna på 2-3 års sikt, tidsperspektivet för en avtalsperiod, inte kan prognostiseras.

Rådet konstaterar att prognoser för marknadsutsikterna för svensk industri talar om en gradvis konjunkturförstärkning. Samtidigt förblir omvärldens efterfrågeläge svagare än normalt under de kommande två åren. Särskilt i Europa fortsätter den reala ekonomin att utvecklas svagt med hög arbetslöshet och relativt låga investeringar.

Ladda hem Rapporten
Ladda hem Pressmeddelandet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *