Fortsatt ökad industriproduktion

Under senaste tremånadersperioden, september-november, ökade produktionen med 3,0 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, juni-augusti, i säsongrensade tal. Uppgifterna för november är preliminära.

Orderingången till industrin ökade också. Totalt ökade orderingången med 9,3 procent i november jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år ökade den totala orderingången med 15,1 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Läs mer i häftet Industrin och dess anställda

Industrin och dess anställda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *