Högre produktivitet och reala arbetskraftskostnader

De reala arbetskraftskostnaderna i svensk tillverkningsindustri ökade med 2,3 procent per år under perioden 1998-2012. Det är en procentenhet mer än genomsnittet för de västeuropeiska länderna. Det beror dels på att arbetskraftskostnaderna ökat 0,5 procent mer och dels på att inflationen varit 0,5 procent lägre. Produktiviteten ökade under samma period med 5,5 procent per år, vilket är dubbelt så mycket som i Västeuropa.

Under den senare delen av perioden har både produktiviteten och de reala arbetskraftskostnaderna ökat i långsammare takt. I jämförelse med utvecklingen i andra länder framstår ändå utveckling i svensk tillverkningsindustri, även under denna period, som relativt gynnsam. De reala arbetskraftskostnaderna ökade under perioden 2010-2012 med 1,5 procent i svensk industri samtidigt som de var i stort sett oförändrade i Västeuropa.

Sveriges relativa arbetskraftskostnad har sjunkit jämfört med Norge, varit i stort sett konstant jämfört med Danmark och Finland och stigit gentemot flertalet andra västeuropeiska länder. I genomsnitt har de västeuropeiska ländernas relativa arbetskraftskostnad sjunkit med cirka 10 procent jämfört med Sverige.

Arbetskraftskostnaden i svensk tillverkningsindustri var år 2012 i snitt 334 kronor per timme. Vid en rangordning av de västeuropeiska länderna hamnar alla nordiska länder på den övre halvan. Sverige hamnar i det övre skiktet. Med undantag för Australien var arbetskraftskostnaden i jämförelseländerna utanför Europa lägre än i flertalet västeuropeiska länder. USAs relativa arbetskraftskostnad har, efter att ha ökat kring millenniumskiftet, sjunkit och låg år 2012 ungefär 30 procent under den svenska. På samma nivå som Japan och Kanada.

Läs hela rapporten
Läs hela pressmeddelandet
Ladda ner alla bilder i Powerpoint

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *