Industriinvesteringarna minskar 2014 för att öka igen nästa år

Investeringarna sjunker i flertalet branscher inom industrin, bland annat minskar gruvindustrin sina investeringar med 21 procent. Enligt investeringsenkät, som är gjord under oktober månad, planerar dock företagen att öka investeringar nästa år och SCBs prognos landar på 51,4 miljarder.

Uppgifterna i SCBs Investeringsenkäten skiljer sig från nationalräkenskapernas uppgifter om investeringar. Bland annat använder nationalräkenskaperna ett vidare investeringsbegrepp. I det vidare investerings begreppet ingår köpt och egenproducerad mjukvara, finansiell leasing av kapitalföremål fördelat på användande bransch samt korttidsinventarier. Med den omläggning av nationalräkenskaperna som skett från och med september i år kommer också utgifter för forskning och utveckling att redovisas som en investering. Nationalräkenskaperna kompletterar även investeringsenkätens uppgifter med skattningar för småföretag som ej undersöks i enkäten.

 

inv.

Källa: Investeringsenkät, SCB

För att få tillgång till mer aktuell information om utvecklingen för industrin och dess anställda klicka här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *