INDUSTRINS EKONOMISKA RÅD PRESENTERAR 2018 ÅRS RAPPORT

Tid: Måndag den 8 oktober kl. 10.00 – 12.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70,
Lokal: New York
Anmälan: sara.andreasson@fikansli.se, senast den 5 oktober