Industrins jämställdhetspris till Coca-Cola Enterprises Sverige

Bakom jämställdhetspriset står arbetsgivar- och fackförbund inom industrin.

Juryns motivering lyder: ”Med en mix av internationell diversity management, en progressiv inställning till hur föräldraskap, arbete och karriär kan förenas, en oerhört engagerad ledning, och tuffa krav på resultat har det svenska livsmedelsföretaget med det världskända varumärket skapat ett nytt framgångsrecept, den här gången på jämställdhetsområdet. De riktade satsningarna och de skräddarsydda nätverken har fått kvinnliga medarbetare i företaget att utvecklas och växa. Och att ledningsgruppen nu består av hälften kvinnor, hälften män, skickar ett tydligt budskap till såväl medarbetarna som till omvärlden: Företaget vill ta en ledarroll i utvecklingen mot ett arbetsliv på lika villkor. Industrins jämställdhetspris 2015 går till Coca-Cola Enterprises Sverige AB i Jordbro”.

– Jämställdhet är inte en självklar konsekvens av mångfald, utan det är något vi arbetar målmedvetet med varje dag. Genom planer, mål, ansvar och uppföljning kan vi hela tiden utveckla oss. För vi vet att mångfald ger näring åt engagemang och goda resultat, vilket leder till stolthet och glädje. Jag är mycket hedrad över att vi får Industrins jämställdhetspris och tar med priset till vår organisation som en sporre att utveckla arbetet vidare och bli ännu bättre, säger Pierre Decroix, VD för Coca-Cola Enterprises Sverige.

Jämställdhetsarbetet inom Coca-Cola Enterprises Sverige tog ordentlig fart i ett läge när det slutade fler kvinnor än vad som anställdes. Målet som sattes upp var ambitiöst. Varannan rekrytering ska vara en kvinna.

Och målet uppnåddes snabbt. 2014 var 56 procent av de nyanställda kvinnor. I ledningsgruppen och inom Sales & Marketing är det nu hälften kvinnor. De två senast anställda distriktscheferna är också kvinnor.

Kvinnliga nätverk Därtill har Coca-Cola Enterprises Sverige startat två nätverk, ett för kvinnliga talanger och ett för de kvinnliga medarbetarna inom produktion och distribution. Och responsen har varit överväldigande, berättar VD Pierre Decroix.

Företaget har också infört ett föräldraprogram, som har gjort det lättare för de anställda, män som kvinnor, att förena arbete med föräldraskap. Flera av de föräldralediga medarbetarna har blivit befordrade under ledigheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *