Industrins kapacitetsutnyttjande

Senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån visar att industrins kapacitetsutnyttjande sjönk till 88,9 procent, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med kvartal 4 år 2014, i säsongsrensade tal. På årsbasis skedde en positiv förändring i kapacitetsutnyttjandet med 0,5 procentenheter jämfört med första kvartalet 2014.

 

PDF Aktuellt om industrin 2015

PPT Aktuellt om industrin 2015

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *