Industriproduktionen vänder upp

Industriproduktionen i Sverige utvecklades mycket starkt under 2015 efter ett antal svaga år. Under andra och tredje kvartalet 2016 matta utvecklingen av och industriproduktionen visade tecken på att sjunka. Under fjärde kvartalet 2016 vände dock industriproduktionen åter upp.

Mätt i volym ökade industriproduktionen fjärde kvartalet 2016 med 0,4 procent jämfört med tredje kvartalet. För helåret 2016 blev ökningen 0,3 procent mätt i volym (fasta priser) och 1,2 procent mätt i löpande priser. Det visar SCBs nationalräkenskaper för fjärde kvartalet 2016.

Nedanstående diagram visar industriproduktionsutvecklingen under perioden 2013-2017. Uppgifterna bygger på preliminära utfall enligt nationalräkenskaperna fram till fjärde kvartalet 2016 och Konjunkturinstitutets prognos för 2017.

Diagram. Produktionens utveckling, tillverkningsindustrin

dia

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: 2013-2016 SCB Nationalräkenskaperna (tillverkningsindustrin), 2017 Konjunkturinstitutets prognosdatabas (industrin).

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *