INFLATIONSMÅLET HAR STOR BETYDELSE FÖR LÖNEBILDNINGEN

Riksbankens fokus på inflationsmålet har gett resultat. Under de senaste ett och halvt åren har inflationstakten i Sverige varit omkring 2 procent. Det innebär en hög grad av måluppfyllelse. Parterna på svensk arbetsmarknad vet vad de har att utgå från. Det är bra för lönebildningen, skriver Facken inom industrin i en replik till Teknikföretagen i Svenskt Näringsliv den 4 oktober 2018.

Vårt mål är att våra medlemmar ska få reala löneökningar. Det ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Det innebär att vi också måste ta hänsyn till löneökningarnas effekt på konkurrenskraft och sysselsättning.

Läs hela debattinlägget:

https://www.svd.se/inflationsmalet-ar-centralt-for-lonebildningen