Inför 2016 års avtalsrörelse – Industrins Ekonomiska Råd

Tyngdpunkten i rapporten ligger på en beskrivning av dessa förutsättningar med avseende på svensk industri och dess anställda. Det aktuella internationella och svenska konjunkturläget samt de överblickbara konjunkturutsikterna för de  närmaste åren beskrivs och analyseras i rapporten.

Rapporten innehåller en historisk tillbakablick av kostnadsläge och produktivitetsutveckling i ett svenskt och internationellt perspektiv. Utvecklingen som förväntas i våra konkurrentländers industri analyseras. Den globala konjunkturen – med en splittrad utveckling i västländer och tillväxtländer – diskuteras utifrån konsekvenserna för den svenska exporten och industrin.

Den svenska konjunkturen undersöks vad gäller tillväxt och arbetsmarknad, och ett särskilt fokus läggs på utsikterna för inflationen och penningpolitiken. Arbetsmarknaden diskuteras bland annat utifrån samspelet mellan industrin och den industrinära tjänstesektorn.

Rapporten avslutas med konsekvenser för svensk lönebildning, och hur den internationellt konkurrensutsatta industrin är normerande för lönebildningen. Vilka konsekvenserna är av två löneökningsalternativ (”hög” och ”låg”) för industrin, den ekonomiska politiken, den svenska ekonomin och lönenormeringen diskuteras särskilt.

Hela rapporten och pressmeddelande finns att ladda ner nedan.

Inför 2016 års avtalsrörelse – IER

Pressmeddelande IER Oktober 2015

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *