Inför 2017 års avtalsrörelse – Industrins Ekonomiska Råd

Tyngdpunkten i rapporten ligger på en beskrivning av dessa förutsättningar med avseende på svensk industri och dess anställda. De globala makroekonomiska tillväxtförutsättningarna, med särskild tonvikt på viktiga konkurrentländer, beskrivs och analyseras i rapporten. Utöver läge och utsikter, fokuserar IER på orsaker till den ovanligt svaga globala tillväxt- och räntemiljön. Utöver industrins kortsiktiga kompetensförsörjning undersöks hur digitalisering på olika sätt påverkar industrianställdas villkor. Rapporten analyserar den senaste tidens utveckling vad gäller globala värdekedjor. Vidare studeras hur de globala värdekedjorna påverkar förutsättningarna för svensk industri. Slutligen dras slutsatser kring hur lågräntemiljö, digitalisering och globalisering påverkar de mer långsiktiga utsikterna för svensk industri. Med särskilt fokus på näringspolitik, utbildning och FoU.

Hela rapporten, rapportens sammanfattning, presentationen och pressmeddelandet finns att ladda ner nedan.

IER sammanfattning 2016

IER rapport inför avtalsrörelsen 2017

Pressmeddelande IER rapporten inför 2017 års avtalsrörelse

Presentation av IERs rapport inför avtalsrörelsen 2017

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *