JA TILL AVTALSPLATTFORM FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har idag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 31 oktober.

Den fastställda avtalsplattformen innehåller krav på 4,4 procents löneökningar, fortsatta avsättningar till deltidspension respektive flexpension och en extra satsning på avtalens lägsta löner. Läs pressmeddelandet här och hela avtalsplattformen här