JA TILL NYA AVTAL PÅ 29 MÅNADER

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över 29 månader och har ett avtalsvärde på 5,4 procent. Avtalen ger ett värde på 3 procent den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022.

Förutom löneökningar innehåller avtalen även avsättningar till pension. För LO-förbunden innehåller avtalen en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 per månad får en högre lönepott.

De nya avtalen gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft.

Pressmeddelandet finns att läsa här