JA TILL NYA AVTAL PÅ TVÅ ÅR

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över två år och har ett avtalsvärde på 7,4 procent.

Förutom löneökningar innehåller avtalen även avsättningar till våra system för deltidspension/flexpension och en särskild höjning av avtalens lägsta löner på 1350 kr från den 1 april 2023. 

Läs hela pressmeddelandet här