Löner inom industrin 2013

Inflationen låg nära noll 2013 vilket innebar reallöneökningar på 1,8 procent för de industrianställda under 2013. Under perioden 2010-2013 var reallöneökningen i genomsnitt 1,2 procent per år vilket kan jämföras med reallöneutvecklingen under perioden 2000-2009 då den var 2,0 procent i genomsnitt. Under perioden 2000-2013 ökade lönerna realt med 27,9 procent för anställda inom industrin.

Ladda hem rapporten
Ladda hem diagram i PowerPoint

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *