LÖNER INOM INDUSTRIN 2017

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper.  

Mellan perioden 2016-2017 ökade lönerna för anställda inom industrin 2,7 procent per år. Sett över perioden 2000-2017 är det något lägre än den genomsnittliga löneökningen.  Under 2016-2017 var inflationen 1,4 procent per år, vilket medförde reallöneökningar på 1,3 procent. Det är lägre än under hela perioden 2000-2017, då
reallönerna i genomsnitt ökade med 1,8 procent per år. För identiska individer blev den årliga löneökningen 2016-2017 i genomsnitt 3,3 procent. Den vanligaste löneökningen 2017 var 2-3 procent.

Läs hela rapporten: Löner inom industrin 2017