LÖNER INOM INDUSTRIN 2019

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper.  

Löneutvecklingen för de industrianställda 2019 blev 2,6 procent. De reala lönerna ökade med 0,8 procent. Sett över hela perioden 2000-2019, var reallöneökningarna i genomsnitt 1,7 procent per år.

Läs hela rapporten: Löner inom industrin 2019