Löner och arbetskraftskostnader i Västeuropa 2013 och 2014

Sverige hade en sammanlagd löneökning under 2013 och 2014 på 5,0 procent, vilket motsvarar en årlig löneökning på 2,5 procent. Löneökningarna för länderna i Västeuropa har varit förhållandevis låga om man jämför med innan finanskrisen. När det kommer till reallöneutvecklingen så sticker Sverige ut en del jämfört med länderna i Västeuropa med 5,2 procent under 2013 och 2014. Reallöneutvecklingen skiljer sig ganska mycket åt mellan länderna. Snittet för sammanlagda reallöneutvecklingen 2013 och 2014 i Västeuropa var 1,7 procent.

När vi tittar på nivån på arbetskraftskostnaden och rankar länderna i storleksordning så ser vi att Sverige tillsammans med de övriga nordiska länderna (med undantag från Finland) ligger i den övre halvan. Sverige har samma nivå på arbetskraftskostnader som Tyskland.

Denna information bland annat finns att läsa om i den fullständiga rapporten nedan. Finns även att ladda ner tillhörande power point.

 

PDF: Löner och arbetskraftskostnader i Västeuropa 2013 och 2014

PPT: Löner och arbetskraftskostnader i Västeuropa 2013 och 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *