Måttliga tyska löneökningar

Den 24 februari träffades ett nytt avtal mellan IG Metall och arbetsgivarorganisationen Gesamtmetall i Tyskland. Avtalet gäller för verkstadsindustrin i avtalsregionen Baden-Würtenberg i Tyskland. Detta ”pilotavtal” följs sedan enligt tysk tradition av avtal med ett likande innehåll i de övriga avtalsregioner i Tyskland så att hela den tyska verkstadsindustrin täcks.

Löneökningarna i det nya avtalet uppgår till 3,4 procent och gäller från den 1 april 2015 till den 31 mars 2016. För perioden 1 januari 2015 till 31 mars 2015 utgår ett engångsbelopp på 150 euro. Det gamla avtalet löpte ut den 31 december 2014. Det nya avtalet omfattar således en period av 15 månader och motsvarar en nivåökning på 2,7 procent räknat i 12 månaders takt.

Nivån är därmed något lägre än det föregående avtalet som träffades i maj 2013. Nivåökningen i det avtalet motsvarade en ökning med 3,4 procent mätt i 12 månaders takt. Det är de lägsta lönerna som höjs i avtalsuppgörelserna och inte utgående lön. Det gör att den löneökning som uppmätts i efterhand kan vara både högre eller lägre. Under de senaste tre åren har den uppmätta löneökningstakten varit något lägre än ökningen av lägsta lönerna.

Från 1 januari 2015 införs en minimilön på 8:50 euro per timme i Tyskland. Detta lär enligt tyska Bundesbanks beräkningar leda till en löneökning på 0,5 procent i hela Tyskland. Effekten lär vara som störst inom den tyska tjänstesektorn. Inom industrin lär effekten vara liten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *