NEJ TILL TREÅRIGT AVTAL

Alldeles nyss överlämnade Facken inom industrin sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på torsdagen. Facken inom industrin säger nej till ett treårigt avtal men är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att innehållet är det rätta. 

Läs hela pressmeddelandet här