Nollinflation och nollränta

Att den låga inflationen bekymrar Riksbanken visade sig i förra veckan då Riksbanken beslöt att sänka den s.k. reporäntan till noll procent. En bidragen orsak till det beslutet var att inflationstakten i september, som var -0,4 procent, var överraskande låg. Inflationstakten för oktober ligger i stort i linje med Riksbankens prognos. Inflationstakten mätt enligt KPIF (KPI med fast ränta) som är det inflationsmått som styr Riksbankens agerande var i oktober 0,6 procent. Måttet KPIF är rensat för de direkta effekterna av Riksbankens egna räntejusteringar. Enligt Riksbankens senaste prognos kommer det att dröja till 2016 innan inflationstakten enligt KPIF är uppe i två procent.

För att få tillgång till mer aktuell information om utvecklingen för industrin och dess anställda klicka här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *