Nu stiger Inflationen

Inflationstakten mätt med KPI var 0,8 procent i januari. Det är den högsta siffran sen i juni 2012. KPIF (KPI med fast ränta) som är det inflationsmått som har störst betydelse för Riksbankens penningpolitik, steg med 1,6 procent i årstakt. Man får gå tillbaks till 2011 för att hitta så höga nivåer. Även för måttet KPIF exkl. energi var ökningstakten 1,6 procent.

Läs mer i häftet

Industrin och dess anställda

Namnlös

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *