NY RAPPORT ”EKONOMISKA BEDÖMNINGAR – INFÖR AVTALSRÖRELSEN 2020”

Ekonomiska bedömningar är en serie rapporter från Facken inom industrins ekonomgrupp. I rapporterna analyseras utvecklingen av inflation, konkurrenskraft, sysselsättning, löner samt det aktuella konjunkturläget. 

Läs hela rapporten: Ekonomiska bedömningar – inför avtalsrörelsen 2020