NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – ARBETSTIDER I EUROPEISK INDUSTRI

Rapporten har undersökt och kartlagt arbetstiden i industrin för heltidsarbetande i Sverige och i fyra konkurrentländer.

Läs rapporten här