NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN ”EKONOMISKA BEDÖMNINGAR INFÖR OPINIONSBESLUTET SEPTEMBER 2021”

Ekonomiska bedömningar är en serie rapporter från Facken inom industrins ekonomgrupp. I rapporterna analyseras utvecklingen av inflation, konkurrenskraft, sysselsättning, löner samt det aktuella konjunkturläget.

Läs hela rapporten Ekonomiska bedömningar inför opinionsbeslutet september 2021 här