NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN ”EKONOMISKA BEDÖMNINGAR MARS 2023”

Ekonomiska bedömningar är en serie rapporter från Facken inom industrins ekonomgrupp. I rapporterna analyseras utvecklingen av inflation, konkurrenskraft, sysselsättning, löner samt det aktuella konjunkturläget.

Läs hela rapporten Ekonomiska bedömningar mars 2023 här

Vårt pressmeddelande hittar du här