NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2017

Tillverkningsindustrins arbetskraftskostnader har ökat långsammare i såväl Sverige som i resten av Västeuropa under åren efter finanskrisen. 2017 var den genomsnittliga timkostnaden för en industrianställd i Sverige 366 kronor, vilket är något högre än det västeuropeiska genomsnittet. Sett över perioden 2013-2017 ökade de reala arbetskrafts-kostnaderna i svensk tillverkningsindustri snabbast i Västeuropa. Det skriver Facken inom industrin i sin rapport ”Globala arbetskraftskostnader – Tillverkningsindustrin 1998-2017”, som beskriver utvecklingen av arbetskraftskostnaderna i tillverkningsindustrin globalt under de 20 första åren med Industriavtal i Sverige.

 

Läs hela pressmeddelandet
2018-09-20 Pressmeddelande Globala arbetskraftskostnader

Läs hela rapporten
2018-09-20 Globala arbetskraftskostnader, Tillverkningsindustrin 1998-2017