NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2018

Tillverkningsindustrins arbetskraftskostnader har ökat långsammare i såväl Sverige som i resten av Västeuropa under åren efter finanskrisen. 2018 var den genomsnittliga timkostnaden för en industrianställd i Sverige 372 kronor, vilket är något lägre än det västeuropeiska genomsnittet. Sett över perioden 2013-2018 ökade de reala arbetskraftskostnaderna i svensk tillverkningsindustri snabbast i Västeuropa. Det skriver Facken inom industrin i sin rapport ”Globala arbetskraftskostnader – Tillverkningsindustrin 1998-2018”, som beskriver utvecklingen av arbetskraftskostnaderna i tillverkningsindustrin globalt under de 21 första åren med Industriavtal i Sverige.

Läs rapporten här