NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2019

Rapporten ”Globala arbetskraftskostnader – tillverkningsindustrin 1998-2019” ingår i Facken inom industrins rapportserie om arbetskraftskostnader inom tillverknings-industrin i olika länder. Rapporten beskriver dels nivån på arbetskraftskostnaderna 2019 och dels utvecklingen under perioden 1998-2019. Perioden 1998-2019 är vald med anledning av att det första Industriavtalet undertecknades 1997 och kom att tillämpas i 1998 års avtalsrörelse. Industriavtalet har utvecklats och omförhandlats två gånger, 2011 och 2016. Perioden 1998-2019 sammanfaller således med de 22 år då Industriavtal påverkat utvecklingen av löner och arbetskraftskostnader i Sverige.

Läs rapporten här