NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2021

Rapporten ”Globala arbetskraftskostnader – tillverkningsindustrin 1998-2021” ingår i Facken inom industrins rapportserie om arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin i olika länder. Rapporten beskriver dels nivån på arbetskraftskostnaderna 2021 och dels utvecklingen under perioden 1998-2021. Perioden 1998-2021 är vald med anledning av att det första Industriavtalet undertecknades 1997 och kom att tillämpas i 1998 års avtalsrörelse. Perioden 1998-2021 sammanfaller således med de 24 år då Industriavtal påverkat utvecklingen av löner och arbetskraftskostnader i Sverige.

Läs rapporten här