NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN ”LÖNER INOM INDUSTRIN 2020”

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper. 

2020 var ett mycket annorlunda år. På grund av pandemin fick förhandlingarna om nya kollektivavtal skjutas upp från mars till oktober, vilket återspeglas i statistiken. Löneutvecklingen för de industrianställda 2020 blev 0,7 procent. De reala lönerna ökade med 0,2 procent. Sett över hela perioden 2000-2020, har reallönerna i genomsnitt ökat med 1,6 procent per år.

Läs hela rapporten här